دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان فرشته، ساختمان بانک دی، پلاک ۳۳، طبقه ۲، واحد ۴

کد پستی: ۱۹۶۴۹۴۵۵۱۱

تلفن:۱-۲۶۶۰۰۴۸۰-۰۲۱

فکس: ۲۶۶۰۰۴۷۹-۰۲۱

کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر ۵ جاده سنندج، شهر صنعتی کرمانشاه، خیابان پرفسور حسابی

کد پستی: ۶۷۱۹۳۸۴۱۶۵

تلفن: ۵-۴۲۸۲۰۵۱-۰۸۳۳

فکس: ۴۲۸۲۰۵۴-۰۸۳۳